Veilig werken met de shovel

De naam zegt het al: bij deze cursus leer je veilig werken met een shovel. We beginnen met een theoriedeel, waarbij we ingaan op onder meer veiligheid, vaktechniek en de Arbowet. In het praktijkdeel besteden we aandacht aan onder meer bediening, controles, onderhoud en efficiency. Na afloop ontvang je een shovelcertificaat en kun je de veiligheidsregels op de juiste manier toepassen.

Groepsgrootte

De grootte van de groep hangt af van de beschikbare shovels. Er geldt een minimum van vijf personen.

Toelatingseis

De cursus is bedoeld voor redelijk ervaren shovelchauffeurs. De minimum leeftijd van de kandidaat is zestien jaar.

Examen

Na afloop van de cursus nemen we een theorie examen af. Slaag je voor dit examen, dan ontvang je je shovelcertificaat.

De geldigheidsduur van het shovelcertificaat is vijf jaar.

Inhoud

De cursus is geheel gericht op de beroepstak. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend in de praktijksituaties. De behandelde theorie dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. De training bestaat uit een theoriegedeelte waarin onder meer veiligheid, vaktechniek en Arbowet AI14 en AI 17 aan de orde komen en een praktijkgedeelte waarin onder meer bediening, controle en onderhoud en het efficiënter werken met de shovel aan de orde komt. Tijdens de theorielessen worden met name alle veiligheidsregels uitgebreid behandeld en komen zaken aan de orde waaronder het gebruik van het materieel, belading, belasting en de technische uitvoering. Tijdens de praktijklessen komen zaken zoals shovelbesturing, dagelijks onderhoud, technische bediening en de toepassing van veiligheidsregels aan de orde.

Het is verplicht om veiligheidsschoenen te dragen tijdens de praktijkoefeningen.

 

Duur

Hoe lang de cursus Veilig werken met de shovel duurt, hangt af van het niveau van jou en de andere deelnemers. Ben je redelijk ervaren, dan gaan we uit van één dagdeel theorie en één dagdeel praktijk.

Locaties

De cursus Veilig werken met de shovel wordt altijd in company gegeven.