VCA Basis (1 dag), nascholing code95 U05-2

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. Hofstra Trainingen BV biedt diverse trainingen en opleidingen aan waarvoor de uren geregistreerd kunnen worden voor Code 95.

Maar liefst tachtig procent van de ongevallen op de werkvloer ontstaat door onveilig handelen. Daar kun je wat tegen doen. En dat moet ook. Vanuit de Arbowet is de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers voor veel organisaties verplicht. Bij de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Je behaalt niet alleen het VCA-certificaat, maar leert bovenal hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.

Voor wie is code 95 verplicht?

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn Vakbekwaamheid. Meer informatie over Code 95 vindt u op de site van het CBR.

Coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen die vanaf 26 november jl. van kracht zijn, hebben geen impact op onze dienstverlening.
Geplande BHV, EHBO en veiligheidstrainingen bij Hofstra Trainingen BV gaan (coronaproof) gewoon door zoals gepland tot 17.00 uur.

Om veilig les te kunnen geven volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het Branche Protocol BHV, EHBO,
reanimatie en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie van 26 november jl.
Wij hanteren 1,5 m1 afstand en het dragen van een mondkapje is bij verplaatsing verplicht.

Mochten er vragen zijn, neem dan telefonisch contact met ons op.

Groepsgrootte

Maximaal twintig personen.

Toelatingseis

Er geldt geen toelatingseis. De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die als hoofd- of onderaannemer optreden en vanuit de Arbowet verplicht over een VCA-certificaat moeten beschikken.

Examen

Aan het eind van de cursusdag wordt het examen om 16.00 uur afgenomen. Je kunt dit examen eventueel mondeling met koptelefoon doen. Het VCA examen kan in verschillende talen afgenomen worden.

De VCA cursus kan meegeteld worden voor de code 95.

Geldigheid certificaat

Aan het einde van de training vindt er aansluitend een examen plaats welke door een extern examenbureau zal worden afgenomen. Na het behalen van het certificaat VCA Basis voldoet de deelnemer aan de eisen die de Arbowet stelt aan personeel van aannemers in de industrie.

Het certificaat is tien jaar geldig.

Inhoud

De VCA Basis training heeft als doel de medewerkers van uw organisatie veilig en verantwoord te laten werken. Voor de eendaagse training geldt dat er vooraf zelfstudie gewenst is. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

– Wetgeving

– Risico en risicopreventie

– Gevaarlijke stoffen

– Brandveiligheid

– Ongevallen

– Gereedschappen, hulpmiddelen en de daaruit voortvloeiende gevaren

– Beschermingsmiddelen

 

Duur

De training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers duurt één dag of twee dagdelen.

In-company een training organiseren? Dan bepalen we samen de planning en het programma.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook in company verzorgen.