Lading Zekeren CODE95

Verschillende ladingen en retourvrachten verhogen de beladingsgraad. Daardoor moet de chauffeur meer zorg besteden aan het laden, stuwen en verankeren om de rit goed uit te voeren, zodat de lading niet gaat schuiven en er veilig en schadevrij vervoerd kan worden. Tijdens de uitvoering van de rit is het opnieuw stuwen en verankeren na het lossen van een gedeelte van de lading heel belangrijk. Goede ladingzekering is van essentieel belang voor een goed en veilig transport.

Er geldt ook een wettelijke verplichting om lading goed te zekeren. In steeds meer landen wordt deze verplichting dan ook streng gehandhaafd.

Inhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte, waarbij o.a. de volgende onderwerpen behandeld worden.

Theorie
• Soorten ladingen;
• Karakter van ladingen
• Krachten op ladingen berekenen
• Methodes van lading zekeren
• Ladingzekering materiaal, spanbanden en kettingen
• Ladingzekering wetgeving

Praktijk
• Welke ladingen zijn te herkennen
• Controle van materialen voor lading zekering
• Vastzetten van ladingen
• Controle na het vastzetten
• Controle onderweg

Code5

Theoriecursus

7 punten

(data op aanvraag)

Doel

De deelnemers zijn na afloop van de cursus Lading Zekeren in staat om lading te stuwen en te verankeren op basis van de wettelijke eisen.

Doelgroep

De training Lading Zekeren is geschikt voor chauffeurs en personen die verantwoordelijk zijn voor het laden van voertuigen en aanhangers.