NEN 3140 VP – VOP – Keurmeester

NEN 3140 VOP (voldoende onderricht persoon)

Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Een voldoende onderricht persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn.

Voldoende onderrichte personen zijn door instructie, in staat om bij hun werkzaamheden elektrische gevaren te vermijden. Ze kunnen, na instructie, bedrijfsspecifieke werkzaamheden uitvoeren waarvan de elektrische risico’s beperkt zijn.

Omdat een brede kennis van elektrische gevaren ontbreekt, is het noodzakelijk dat de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd zorgvuldig worden omschreven en de betrokken personen goed te instrueren en de personen regelmatig op hun vaardigheden te toetsen.

Voorbeelden van werkzaamheden die voldoende onderrichte personen, na instructie, kunnen uitvoeren zijn:

 • vervangen van lampen;
 • aan- en afkoppelen van elektromotoren;
 • resetten van beveiligingen;
 • monteren van contactstoppen aan leidingen;
 • vervangen van wandcontactdozen en lichtschakelaars;
 • monteren van verlichtingsarmaturen;
 • aanbrengen en verwijderen van bepaalde smeltpatronen;
 • het gebruiken van elektrische arbeidsmiddelen in specifieke situaties

Daarnaast worden personen met een VOP NEN 3140 cursus ingezet voor personen welke als beheerder van gebouwen, conciërges werken. Kortom: de cursus VOP NEN 3140 is geschikt voor een ieder die “figuurlijk gesproken” in aanraking komt met elektriciteit.  

NEN 3140 VP (vakbekwaam persoon):

Een vakbekwaam persoon (ook wel VP-er genoemd) is iemand (meestal een monteur) die zelfstandig of in teamverband elektrotechnische werkzaamheden uitvoert. De VP-er beschikt over een elektrotechnische vooropleiding op WEB-niveau 2 (Wet educatie en beroepsonderwijs). De VP-er wordt aangestuurd door een werkverantwoordelijke. Voor bepaalde werkzaamheden heeft hij geen werkopdracht nodig, maar kan hij volledig zelfstandig opereren. Deze werkzaamheden zijn dan in zijn aanwijzing als vakbekwaam persoon vast¬gelegd. Dit geldt niet voor het werken aan een onder spanning zijnde installatie. Hiervoor is te allen tijde een schriftelijke opdracht van de werkverantwoordelijke nodig, alsmede een aparte opleiding. Elektrotechnische werkzaamheden, waaronder het inspecteren van installaties vallen onder de competentie van de VP-er.

Groepsgrootte

Maximaal vijftien personen.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie en praktijktoets, waarna er bij voldoende resultaat een certificaat wordt uitgereikt.

Inhoud

De cursus bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte. Onderwerpen welke in de theorie behandeld worden zijn:

 • Begrippen omtrent het keuren
 • Wettelijke achtergronden van het keuren
 • Risico’s elektriciteit
 • Klassenbelang elektrische arbeidsmiddelen
 • Opzetten keuringssysteem binnen de eigen organisatie
 • Veel voorkomende gebreken en bijbehorende risico’s elektrische arbeidsmiddelen
 • Visuele inspectie van apparatuur
 • Grenswaarden en meetmethoden voor isolatiewanden, weerstand van beschermingsleidingen en lekstroom
 • De administratieve afhandeling van inspecties

Duur

De cursus duurt één dag.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de cursus ook in company verzorgen.