VCA basis (2 dagen) nascholing code95 U05-2

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. Hofstra Trainingen BV biedt diverse trainingen en opleidingen aan waarvoor de uren geregistreerd kunnen worden voor Code 95.

Maar liefst tachtig procent van de ongevallen op de werkvloer ontstaat door onveilig handelen. Daar kun je wat tegen doen. En dat moet ook. Vanuit de Arbowet is de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers voor veel organisaties verplicht. Bij de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Je behaalt niet alleen het VCA-certificaat, maar leert bovenal hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.

Bij de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Je behaalt niet alleen het VCA-certificaat, maar leert bovenal hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.

Voor wie is code 95 verplicht?

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn Vakbekwaamheid. Meer informatie over Code 95 vindt u op de site van het CBR.

Groepsgrootte

Maximaal twintig personen.

Toelatingseis

Er geldt geen toelatingseis. De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die als hoofd- of onderaannemer optreden en vanuit de Arbowet verplicht over een VCA-certificaat moeten beschikken.

De VCA cursus kan meegeteld worden voor de code 95.

Examen

Aan het eind van de tweede cursusdag wordt het examen om 15.00 uur afgenomen. Je kunt dit examen eventueel mondeling d.m.v. koptelefoon doen. Het VCA examen kan in verschillende talen afgenomen worden.

Geldigheidsduur certificaat

Aan het einde van de training vindt er aansluitend een examen plaats welke door een extern examenbureau zal worden afgenomen. Na het behalen van het certificaat VCA Basis voldoet de deelnemer aan de eisen die de Arbowet stelt aan personeel van aannemers in de industrie.

Het certificaat is tien jaar geldig.

Inhoud

De VCA Basis training heeft als doel de medewerkers van uw organisatie veilig en verantwoord te laten werken. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

– Wetgeving

– Risico en risicopreventie

– Gevaarlijke stoffen

– Brandveiligheid

– Ongevallen

– Gereedschappen, hulpmiddelen en de daaruit voortvloeiende gevaren

– Beschermingsmiddelen

 

Duur

De training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers duurt twee dagen of vier dagdelen. Je kunt er ook voor kiezen om veel aan zelfstudie te doen en alleen cursusdag twee te volgen. In-company een training organiseren? Dan bepalen we samen de planning en het programma.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook in company verzorgen.