BHV Eerste hulp werken met kinderen

De cijfers tonen het overtuigend aan: het is belangrijk dat ouders, maar ook mensen die met kinderen werken goed voorbereid zijn op ongelukken en ongevallen. Niet voor niets zijn werkgevers in de kinderopvang sinds 1 januari 2018 wettelijk verplicht om er – in het kader van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)- voor te zorgen dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Ook moeten instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen hun veiligheids- en gezondheidsbeleid vastleggen, met daarin een beschrijving van de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de (brand) veiligheid en gezondheid van de kinderen, hoe de risico’s ingeperkt kunnen worden, en hoe te handelen zodra er sprake is van letsel of brand.

De opleiding BHV eerste hulp werken met kinderen is bestemd voor personen die werkzaam zijn op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, kinderopvang, basisscholen etc.

Coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen die vanaf 26 november jl. van kracht zijn, hebben geen impact op onze dienstverlening.
Geplande BHV, EHBO en veiligheidstrainingen bij Hofstra Trainingen BV gaan (coronaproof) gewoon door zoals gepland tot 17.00 uur.

Om veilig les te kunnen geven volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het Branche Protocol BHV, EHBO,
reanimatie en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie van 26 november jl.
Wij hanteren 1,5 m1 afstand en het dragen van een mondkapje is bij verplaatsing verplicht.

Mochten er vragen zijn, neem dan telefonisch contact met ons op.

Groepsgrootte

Maximaal vijftien personen.

Examen

Wanneer zowel het theoretisch deel als de verrichtingen voldoende zijn, heeft de kandidaat recht op een certificaat, inclusief pasje.

Duur

Instructie vindt plaats tussen 08.30 tot 16.30 uur. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen er uiteraard ook andere tijden gehanteerd worden.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook in company verzorgen.

Inhoud

De inhoud van de cursus bestaat onder andere uit:

 • Algemene hulpverleningsregels toepassen
 • Bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf/organisatie worden gebruikt
 • Bekend met de uitgangspunten voor de Eerste Hulp
 • Heeft kennis en inzicht van de voor de Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling en kan deze toepassen bij het verlenen van eerste hulp
 • Heeft kennis van en inzicht in de gevaren van de omgeving die kunnen leiden tot letsels bij kinderen
 • Heeft kennis van de maatregelen om ongevallen te voorkomen
 • Kan Eerste Hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit bij:
 • Uitwendige wonden 
 • Bloedingen
 • Verstuikingen en kneuzingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Lichaamsvreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • Insecten- en dierenbeten en krabben
 • Brandwonden
 • Vergiftiging
 • Oogletsels
 • Problemen met het bewustzijn (hersenletsel, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie)
 • Problemen met ademhalingsproblemen (allergische reactie, verstikking/verslikking, verdrinking, kortademigheid, paniekaanval, bewusteloosheid
 • Circulatiestilstand, reanimatie en gebruik AED
 • Controleren en openen van een deur bij een vermoeden van brand
 • Bestrijden van een beginnende brand: vaste stoffen, vloeistof en gasbrand of vet brand
 • Optreden bij een ontruiming