VCA basis (2 dagen)

Maar liefst tachtig procent van de ongevallen op de werkvloer ontstaat door onveilig handelen. Daar kun je wat tegen doen. En dat moet ook. Vanuit de Arbowet is de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers voor veel organisaties verplicht. Bij de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Je behaalt niet alleen het VCA-certificaat, maar leert bovenal hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.

Bij de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Je behaalt niet alleen het VCA-certificaat, maar leert bovenal hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.

Groepsgrootte

Maximaal twintig personen.

Toelatingseis

Er geldt geen toelatingseis. De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die als hoofd- of onderaannemer optreden en vanuit de Arbowet verplicht over een VCA-certificaat moeten beschikken.

De VCA cursus kan meegeteld worden voor de code 95.

 

Examen

Aan het eind van de tweede cursusdag wordt het examen om 15.00 uur afgenomen. Je kunt dit examen eventueel mondeling d.m.v. koptelefoon doen. Het VCA examen kan in verschillende talen afgenomen worden.

 

Geldigheidsduur certificaat

Aan het einde van de training vindt er aansluitend een examen plaats welke door een extern examenbureau zal worden afgenomen. Na het behalen van het certificaat VCA Basis voldoet de deelnemer aan de eisen die de Arbowet stelt aan personeel van aannemers in de industrie.

Het certificaat is tien jaar geldig.

Voor overige vestigingen mail naar info@hofstra-trainingen.nl

Inhoud

De VCA Basis training heeft als doel de medewerkers van uw organisatie veilig en verantwoord te laten werken. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

– Wetgeving

– Risico en risicopreventie

– Gevaarlijke stoffen

– Brandveiligheid

– Ongevallen

– Gereedschappen, hulpmiddelen en de daaruit voortvloeiende gevaren

– Beschermingsmiddelen

 

 

Duur

De training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers duurt twee dagen of vier dagdelen. Je kunt er ook voor kiezen om veel aan zelfstudie te doen en alleen cursusdag twee te volgen. In-company een training organiseren? Dan bepalen we samen de planning en het programma.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook in company verzorgen.