NEN 1010 bij voeding en distributie van elektrische laagspanningsinstallaties

Deze norm is van toepassing op voeding en distributie van elektrische laagspanningsinstallaties. De voeding, aansturing en controle van complexe elektrotechnische installaties gebeurt in toenemende mate via geautomatiseerde beheersystemen. Hierdoor hebben of krijgen alle normen op de specifieke deelgebieden raakvlakken met NEN 1010. De NEN 1010 is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Groepsgrootte

Maximaal vijftien personen.

Examen

De cursus wordt afgesloten met een theorie en praktijktoets, waarna er bij voldoende resultaat een certificaat wordt uitgereikt.

Duur

De cursus duurt één dag.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de cursus ook in company verzorgen.