VCA Basis (1 dag)

Maar liefst tachtig procent van de ongevallen op de werkvloer ontstaat door onveilig handelen. Daar kun je wat tegen doen. En dat moet ook. Vanuit de Arbowet is de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers voor veel organisaties verplicht. Bij de training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers besteden we aandacht aan onder meer wetgeving, risico’s, gevaarlijke stoffen, brandveiligheid, hulpmiddelen, beschermingsmiddelen en preventie. Je behaalt niet alleen het VCA-certificaat, maar leert bovenal hoe je veilig en verantwoord te werk kunt gaan.

Coronamaatregelen

M.i.v. 26 juni jl. is het niet verplicht om een mondkapje te gebruiken. Het kan zijn dat bij eventuele verrichtingen geadviseerd wordt een mondkapje te gebruiken.

Indien je een eigen mondkapje bezit, mag je deze meenemen en gebruiken.

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en de branche organisaties.

Groepsgrootte

Maximaal twintig personen.

Toelatingseis

Er geldt geen toelatingseis. De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven die als hoofd- of onderaannemer optreden en vanuit de Arbowet verplicht over een VCA-certificaat moeten beschikken.

Examen

Aan het eind van de cursusdag wordt het examen om 16.00 uur afgenomen. Je kunt dit examen eventueel mondeling met koptelefoon doen. Het VCA examen kan in verschillende talen afgenomen worden.

De VCA cursus kan meegeteld worden voor de code 95.

 

 

Geldigheid certificaat

Aan het einde van de training vindt er aansluitend een examen plaats welke door een extern examenbureau zal worden afgenomen. Na het behalen van het certificaat VCA Basis voldoet de deelnemer aan de eisen die de Arbowet stelt aan personeel van aannemers in de industrie.

Het certificaat is tien jaar geldig.

 

Voor overige vestigingen mail naar info@hofstra-trainingen.nl

Inhoud

De VCA Basis training heeft als doel de medewerkers van uw organisatie veilig en verantwoord te laten werken. Voor de eendaagse training geldt dat er vooraf zelfstudie gewenst is. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:

– Wetgeving

– Risico en risicopreventie

– Gevaarlijke stoffen

– Brandveiligheid

– Ongevallen

– Gereedschappen, hulpmiddelen en de daaruit voortvloeiende gevaren

– Beschermingsmiddelen

 

Duur

De training VCA Basis voor uitvoerende medewerkers duurt één dag of twee dagdelen.

In-company een training organiseren? Dan bepalen we samen de planning en het programma.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook in company verzorgen.