Klein Vaarbewijs 2

Klein Vaarbewijs 2

Met Klein Vaarbewijs 2 mag je op alle wateren binnen de kustlijn van Nederland varen. Lijkt je dit wat? Volg dan deze cursus, waarbij je onder leiding van een ervaren schipper alles leert over onderwerpen als navigatie, peilingen, weerkunde en getijdenwerking. Ook de reglementen voor de Westerschelde, de Eems en de zee komen aan de orde.

Groepsgrootte

Maximaal twintig personen.

Toelatingseis

Je dient in het bezit te zijn van Klein Vaarbewijs 1, om aan de cursus Klein Vaarbewijs 2 te mogen deelnemen. 

Examen

Het examen wordt afgenomen door een extern examenbureau. De kosten hiervoor brengt het examenbureau zelf in rekening.

Inhoud

Met Klein Vaarbewijs 2 mag je varen op grotere wateren zoals IJsselmeer, Wadden en Wester- en Oosterschelde. Binnen Klein Vaarbewijs 2 komen onderwerpen aan de orde als navigatie, peilingen, uitgebreide weerkunde en getijdenwerking.

Duur

De cursus Klein Vaarbewijs 2 volg je gedurende vier avonden.

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8263 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de cursus ook in company verzorgen.