Code95

Waarom een nascholing code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. De code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van nascholing. Hofstra Trainingen BV biedt diverse trainingen en opleidingen aan waarvoor de uren geregistreerd kunnen worden voor Code 95.

Voor wie is code 95 verplicht?

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit de EU en beroepschauffeurs die in de EU werken. Dit is geregeld in de Richtlijn Vakbekwaamheid. Meer informatie over Code 95 vindt u op de site van het CBR.

Inhoud

Inhoud Nascholing Code 95

De training bestaat uit een aantal theoretische onderdelen en praktijkoefeningen. De vrije ruimte wordt ingevuld met een training kleine blusmiddelen.

De theoretische onderwerpen die aan bod komen zijn:
– ABCDE methodiek bij het verlenen van eerste hulp;
– Stoornissen in het bewustzijn;
– Stoornissen in de ademhaling;
– Stilstand van de bloedsomloop;
– Ernstige uitwendige bloedingen;
– Shock;
– Uitwendige wonden;
– Brandwonden;
– Kneuzing en verstuiking;
– Ontwrichting en botbreuken;
– Oogletsel;
– Vergiftiging;
– Elektriciteitsongevallen;
– Letsel door koude;
– Letsel door warmte;
– Kleine blusmiddelen.

De praktische onderwerpen die beoefend worden zijn:
– Vervoer over korte afstand (Rautek);
– Stoornissen in het bewustzijn: draaien van buik naar rug en stabiele zijligging;
– Stoornissen in de ademhaling: (Heimlich);
– Stoornissen in de bloedsomloop: Reanimatie en het bedienen van de AED;
– Verband- en hulpmiddelen;
– Training kleine blusmiddelen.

Duur

Twee dagdelen (1 dag)

De cursus BHV Herhaling, nascholing code 95 duurt twee dagdelen.

 

 

Locaties

Hofstra Trainingen B.V.
Stoomstraat 7
8262 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook in company verzorgen.

Dankzij de samenwerking met onze partners van BHVoké beschikken we over vestigingen in het hele land.