Laatst gewijzigd op:30-09-2018
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

(VCA)" staat daarom sterk in de belangstelling. Steeds meer bedrijven verlangen tegenwoordig een VCA-certificaat om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden conform de Arbo­

verplichtingen worden uitgevoerd.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ongevallen tijdens het werk ontstaan door onveilige handelingen en dus menselijk falen. Een veiligheidsopleiding kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de verlaging van het aantal ongevallen. Alleen daarom al is het nuttig uw medewerkers een scholingstraject te laten volgen.

Maar er zijn meer redenen waarom uw bedrijf en uw medewerkers baat hebben bij het volgen van een veiligheidsopleiding, namelijk omdat u:

DOELGROEP

De trainingen zijn bedoeld voor bedrijven die als hoofd-of onderaannemer optreden, waarvan de medewerkers moeten worden opgeleid om aan de eisen te voldoen die de Arbowet stelt.


TRAININGSDUUR

Basisveiligheid (VCA) voor de uitvoerende medewerkers heeft een trainingsduur van twee hele dagen (4 dagdelen), en kan indien gewenst ook in-company verzorgd worden. Het examen wordt aan het einde van het laatste dagdeel afgenomen, op onze locatie, bij u in de regio dan wel in-company.


TRAININGSINHOUD

Beide trainingen hebben als doel de medewerkers van uw organisatie veilig en verantwoord te laten werken. Tijdens de training worden de volgende onderwerpen behandeld:


VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL

LEIDINGGEVENDEN {VCA-VOL)

Het VCA-systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is in eerste instantie ontwikkeld om bedrijven die diensten verlenen aan de (petro)chemische indus­trie op een objectieve manier te toetsen en te certificeren op hun veiligheidsbeheersys­teem .De VCA is een meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende

(opdrachtnemende) bedrijven, ook bijvoorbeeld in de bouw, metaal, installatie- en trans­portsector.


DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor diegenen die leiding geven aan de operationele medewerkers.

 

DOEL

Het doel van de cursus is om de leidinggevenden adequaat te scholen op het gebied van veiligheid, zodat zij na afloop van de cursus in staat zijn hun medewerkers veilig te laten werken waardoor risico's tijdens het werk tot een minimum worden beperkt.


INHOUD

De cursus behandelt o.a. de volgende onderdelen:

• Wet- en regelgeving

• Europese richtlijnen

• Ontstaan van ongevallen

• ijsbergtheorie

• VCA-certificering

• werkvergunningen

• gevaarlijke stoffen

• taakrisicoanalyse

• elektriciteit

• straling

• asbest

• bedrijfsnoodplan

• erkennen onveilige handelingen en situaties

• organiseren/houden van toolbox vergaderingen

• methodes om veilig werken te bevorderen risico en beheersmaatregelen van geluid.


DUUR VAN DE CURSUS

De cursusduur is twee hele dagen (4 dagdelen), en kan, indien gewenst ook (herhaling!) in 1 dag. Het examen wordt aan het einde van het laatste dagdeel afgenomen, in Kampen, bij u in de regio dan wel in company.

 

EXAMEN

Het examen wordt afgenomen door een door het SSW erkend exameninstituut. Het examen kan in meerdere talen afgenomen worden. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat en een pasje in bankpasformaat, dat een geldigheidsduur heeft van 10 jaar.