Laatst gewijzigd op:30-09-2018
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

Zo eenvoudig als het vroeger was, is het niet meer. Bijna iedereen die wil varen moet be­schikken over een vaarbewijs. Een vaarbewijs is verplicht voor het varen met een rubberboot, een waterscooter of een motorboot langer dan 15 meter en die sneller kan varen dan 20 km/ uur. Ook is het verplicht voor het varen met alle zeil - en motorschepen vanaf 15 meter.


Het vaarbewijs voor de pleziervaart bestaat uit de volgende typen:

Klein Vaarbewijs 1

Klein Vaarbewijs 11


KLEIN VAARBEWIJS1

Met Klein Vaarbewijs 1 mag u varen op de kleine binnenwateren. De cursusinhoud van dit vaarbewijs heeft betrekking op basisregels, borden en reglementen, voorrangsregels, betonning en geluidsseinen. Ook onderwerpen als veiligheid en basisweerkunde, schroefwerking en manoeuvreerkunde komen aan de orde.


KLEIN VAARBEWIJS2

Met Klein Vaarbewijs 2 mag u varen op grotere wateren zoals IJsselmeer, Wadden en Wes­ter- en Oosterschelde. Binnen Klein Vaarbewijs 2 komen onderwerpen aan de orde als navigatie, peilingen, uitgebreide weerkunde en getijdenwerking.

 

CURSUSDUUR

De lengte van de cursus Klein Vaarbewijs 1 is vijf dagdelen.


DOELGROEP

Voor deelname aan de cursus voor Klein Vaarbewijs 1, zijn er geen specifieke toelatingseisen. Voor deelname aan Klein Vaarbewijs 2 dient men te beschikken over het getuigschrift van Klein Vaarbewijs 1. De groepsgrootte bedraagt minimaal 10 personen, maximaal 20.


CURSUSLOCATIE

Hofstra Trainingen B.V. te Kampen.

 

CURSUSPRIJS

Op aanvraag.