Laatst gewijzigd op:30-09-2018
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

Communicatievaardig heden

In deze training wordt op basis van de aangereikte theorie over communicatie vooral geoefend op basis van praktijksituaties. Situaties, welke herkenbaar zijn in de dagelijkse werkzaamheden (in contacten met leiding, medewerkers, collega's, externe relaties zoals klanten e.a.).

Leren van elkaar en van de cursusleider is een belangrijk onderdeel.


Doel van de training


Doelgroep

iedereen die zijn of haar communicatievaardigheden wil verbeteren.

Voor deze training gelden geen specifieke eisen voor wat betreft de reeds gevolgde opleidingen. De training ligt op MBO+ niveau.


Groepsgrootte

Maximaal 15 deelnemers


Studiebelasting

Per bijeenkomst ca. 1 uur voorbereiding.

 

Programma

• Het communicatieproces,

• Communiceren op inhoud, samenwerking of emotioneel niveau,

• Verbale en non-verbale communicatie,

• Feedback geven en ontvangen,

• Techniek van vragen stellen,

• Uw zelfvertrouwen vergroten,

• Omgaan met lastige situaties.


Duur van de training

2 avonden (van 19.00 tot 22.00 uur) of

1 dag (09.30 tot16.00 uur)


Certificaat

Bij succesvol afsluiten van deze training ontvangen de deelnemers een certificaat.


Plaats:

Hofstra Trainingen B.V., Stoomstraat 7, 8263 AT Kampen


Contact

Telefoon 038-333 58 61 Mail: info@hofstra- trainingen.nl


VEILIG WERKEN MET HOOGWERKER


DOELGROEP

Medewerkers die binnen hun werk met het bedienen en besturen van een hoOgJerker te ma­ken hebben en willen voldoen aan de eisen van de Arbowet en Verzekeraars.


DOEL VAN DE OPLEIDING

Na afloop kunt u veilig en verantwoord met een hoogwerker werken, de veiligheidren bedrijfsvoorschriften in de praktijk uitvoeren en het dagelijks onderhoud correct uitvoeren.


INHOUD EN OPZET VAN DE CURSUS

Veiligheid Al 14 en Arbowet Modellen en typen

Inspectie voor het gebruik Vaktechniek (gedeeltelijk)


Praktijk:

Visuele inspectie

Stabiel opstellen van de hoogwerker Praktijkoefeningen

Bewegingen van het hefvlak


CURSUSDUUR

1 dag of 2 avonden (avondcursus alleen vanaf 4 personen

 

CURSUSLOCATIE

ln-company.

GROEPSGROOTTE

Maximaal 8 personen.


CURSUSPRIJS

Prijs in overleg.


CERTIFICAAT

De opleiding wordt aan het eind van de lesdag afgesloten met een examen. Elke kandidaat die het examen met goed gevolg aflegt krijgt een certificaat, welke voldoet aan alle eisen zoals om­schreven in de Arbowet.