Laatst gewijzigd op:30-09-2018
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

OPLEIDING EHBO

DOELGROEP

Voor iedereen die het diploma EHBO met reanimatie en AED-gebruik wil halen.


VOOROPLEIDING

Geen speciale eisen.

 

LESMATERIAAL

e-learning van het Rode Kruis


OPLEIDINGSDUUR

6-8 uur ten behoeve van e-learning en 1 praktijkdag


INHOUD

Er wordt lesgegeven conform de meest actuele inzichten.

Onderwerpen: bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, bloedsomloopstoornissen (reanimatie), uitwendige bloedingen, brandwonden, botbreuken, oogletsels, infecties, vergiftigingen, verstuikingen, ontwrichtingen, brandwonden, bevriezingen, etc. Maar ook aandacht voor emoties in relatie tot de hulpverlening.


CERTIFICAAT

De EHBO-opleidingen zijn competentie-gericht dus zeer praktisch, en conform de eisen van het Rode Kruis. Indien dit met goed gevolgd wordt afgesloten dan krijgt de kandidaat een diploma EHBO van het Rode Kruis.


GELDIGHEIDSDUUR

Aangezien het noodzakelijk is ten alle tijde te beschikken over parate kennis en vaardighe­den is het aan te raden circa 8 uur per jaar te herhalen. Bij onvoldoende herhalingsuren verloopt na 2 jaar de geldigheid van het diploma.

 

LOCATIE

Hofstra Trainingen B.V., Stoomstraat 7, 8263 AT, Kampen, wij kunnen de opleiding ook in-company verzorgen.

 

GROEPSGROOTTE

10 - 14 personen


CURSUSPRIJS

Op aanvraag


OPLEIDING: EERSTE HULP AAN KINDEREN


DOELGROEP

Voor iedereen die te maken heeft met opvoeden en opvang van kinderen.

Deze opleiding is in verband met de nieuwe wet Kinderopvang per 1 januari 2010 van belang voor gastouders.


VOOROPLEIDING

Geen speciale eisen.


LESMATERIAAL

e - learning van het Oranje Kruis  


INHOUD

Er wordt lesgegeven conform de meest actuele inzichten.

Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, dat van belang is voor de eerstehulpverlening, zoals

- lichaamsbouw;

- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden   gereageerd.

U leert hoe Eerste Hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen.

U krijgt inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wij­ze waarop deze kunnen worden bestreden.


Onderwerpen die behandeld worden:

- Het kind en zijn omgeving

- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten

- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten

- Kindermishandeling en eerste hulp

- Stoornissen in het bewustzijn

- Stoornissen in de ademhaling

- Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling

- Ernstige bloedingen

- Uitwendige wonden

- Brandwonden

- Ontwrichting en botbreuken

- Kneuzing en verstuiking

- Oogletsel

- Vergiftiging

- Elektriciteitsongevallen

- Koudeletsels

- Warmteletsels

- Kleine ongevallen

- Plotseling optredende ziekteverschijnselen

- Verband- en hulpmiddelen