Laatst gewijzigd op:30-09-2018
T.038-333 58 61 e-mail: info@hofstra-trainingen.nl
Home cursuskalender overons formulier

BASISOPLEIDING BHV

DOEL

Na de opleiding is de cursist in staat als bedrijfshulpverlener op te treden op het gebied van Eerste Hulp, Brandbestrijding en Ontruiming.

De bedrijfshulpverlener kan de algemene hulpverleningsregels toepassen en is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt.

INHOUD

De cursus bestaat uit de modules Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en bevat een vier-tal hoofdonderwerpen:

1. Niet spoedeisende Eerste Hulp (NEH)

2. Spoedeisende Eerste Hulp (SEH)

3. Brandbestrijding

4. Ontruiming


GROEPSGROOTTE

Het maximale aantal per groep is 15 deelnemers


DUUR VAN DE CURSUS

De totale cursus beslaat 4 dagdelen.Er worden 2 dagdelen besteed per module.

 

CURSUSDATA

De cursusdata worden in overleg met Hofstra Trainingen B.V. vastgesteld.

Instructie vindt plaats tussen 08.30 tot 16.30 uur. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen er uiteraard ook andere tijden gehanteerd worden.


CURSUS LOCATIES

Hofstra Trainingen B.V., Stoomstraat 7, 8262 AT Kampen

Wij kunnen eventueel de opleiding ook iAcompany verzorgen.

 

EXAMEN

Beide modules worden met een examen afgesloten conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. Beide examens bestaan uit een schriftelijk deel (30 meerkeuze vragen).

Wanneer zowel het schriftelijk deel als de verrichtingen voldoende zijn heeft de kandidaat recht op een certificaat.


DIPLOMA

Het diploma ontvangt die kandidaat die in het bezit is van:

het certificaat Eerste Hulp en het certificaat Brandbestrijding & Ontruiming of

één van de bovengenoemde certificaten en een vrijstelling voor het andere onderdeel of

een vrijstelling voor zowel Eerste Hulp als Brandbestrijding & Ontruiming.


VRIJSTELLINGEN

Voor zowel het examen Eerste Hulp als het examen Brandbestrijding & Ontruiming kan Hofstra Trainingen B.V. op grond van de genoemde criteria een vrijstelling verlenen.


BHV Herhaling

DOEL

De cursist oefent praktische vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming. Ervaringen uit de praktijk worden indien van toepassing nader uitgewerkt.


INHOUD

De cursus heeft betrekking op de modules Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en be­vat een viertal hoofdonderwerpen:

1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het verplaatsen van gewonden.

2. Verbindingen en communicatie met externe hulpverleningsdiensten.

3. Brand en brandbestrijding met verschillende kleine blusmiddelen.

4. Alarmering en ontruiming.


GROEPSGROOTTE

Maximaal 15 personen.


DUUR VAN DE CURSUS

De totale cursus beslaat 2 dagdelen. De 2 modules duren beide 1 dagdeel.

 

CURSUSDATA

De cursusdata worden in overleg met Hofstra Trainingen B.V. vastgesteld.

Instructie vindt plaats van 08.45 uur tot 16.30 uur. Indien de opdrachtgever dit wenst, kunnen er ook andere tijden gehanteerd worden.


LOCATIES

Hofstra Trainingen B.V., Stoomstraat 7, 8263 AT, Kampen

Wij kunnen de opleidingen ook ir-icompany verzorgen.


EXAMEN/ CERTIFICAAT

Indien de cursist aantoont de verrichtingen met betrekking tot Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming voldoende vaardig te kunnen uitvoeren, ontvangt hij/zij een certificaat uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.


VRIJSTELLINGEN

Voor zowel het Eerste Hulp gedeelte als het gedeelte van Brandbestrijding & Ontruiming kan Hofstra Trainingen B.V. op grond van de genoemde criteria een Vrijstelling verlenen.